O meni

Rođen sam u Varaždinu, 1981. godine u obitelji prosvjetnih radnika.

Na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu sam maturirao 1999. godine kao Tehničar za računalstvo.
Iste godine upisujem Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te nakon dvije godine studija napuštam studij i počinjem raditi u Getrou d.d. u sektoru informatike. Tri godine sam proveo radeći kao tehničar sistemaš, helpdesk operater i trener indukcije.

2004. godine mijenjam radno mjesto i postajem video montažer u tadašnjem foto studiju u Novom Marofu. Ubrzo preuzimam više poslova te se intenzivno počinjem baviti fotografijom u njenom najširem smislu. Snimanje, fotografiranje, grafičke aplikacije, web administracija postaju glavna preokupacija.

2010. godine nabavljam vlastiti Steadicam rig te Steadicam ubrzo postaje i ostaje moja najveća ljubav i ponos u poslovnom aspektu.

2012. godina je donijela i odluku o napuštanju starog ateljea te sam pokrenuo i vlastiti fotografski studio u Novom Marofu. ST Studio d.o.o. je osnovan.
Odluka se pokazala ispravnom, i danas se atelje nalazi u Novom Marofu, u Zagrebačkoj ulici br.1.
Paralelno sa time, odlučio sam potvrditi fotografiju kao životno zanimanje, te sam 2010. upisao i Srednju strukovnu školu u Varaždinu. Maturirao sam 2013. pri prof. Dragutinu Labašu, te iste godine pokrenuo i drugu pravnu osobu - fotografski obrt na čije otvaranje sam pravo stekao završetkom srednjoškolskog obrazovanja.

Atelje danas ima zaposlene dvije osobe.

Moj detaljan životopis u Europass obliku možete vidjeti ovdje: 

CV_Europass
CV_Europass